Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, modificate

7 decembrie 2016 Noutati legislative

În  Monitorul Oficial cu numărul 977 din 6 decembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. I. Modificări în domeniul Codului fiscal Se reduce plafonul minim […]

Condițiile demolării construcțiilor ridicate ilegal

7 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Odată cu dreptul de proprietate asupra imobilului se transmite în sarcina noului proprietar și obligația desființării construcției edificată fără autorizație de construire, derivată din procesul verbal de contravenție. ”În momentul edificării construcţiei fără autorizaţie s-a săvârşit contravenţia …  şi s-a […]

Consecințele nemotivării hotărârii judecătorești

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Sunt îndeplinite condiţiile art. 488 pct. 6 din Codul de procedură civilă pentru casarea unei hotărâri judecătoreşti, atunci când în considerentele hotărârii judecătoreşti recurate se regăsesc preluate în bloc argumentele uneia dintre părţi, fără însă a fi arătate motivele pentru […]

Condițiile de validare a popririi

6 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Chiar dacă la momentul înfiinţării popririi debitorul figura în relaţii contractuale de muncă nu terţul poprit, este necesar ca terţul poprit să datoreze efectiv sume de bani debitorului, pentru a putea fi validată poprirea. În condiţiile în care debitorul nu […]