Achiziții intracomunitare. Aplicarea eronată a cotei TVA asupra marjei de profit din revânzare

Aplicarea cotei TVA doar asupra marjei de profit din revânzare și nu asupra întregului preț de vânzare, nu intruneste elementele constitutive  ale infractiunilor de evaziune fiscala prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a,b,c din Legea 241/2005.

”Judecatorul de camera preliminara retine ca SRL, reprezenatata in mod legal de PMB, societate comercială declarată ca plătitoare de TVA în România, a achiziționat din spațiul comunitar autoturisme second-hand în scop de revânzare pe teritoriul țării noastre. La momentul achiziționării autoturismelor, în privința TVA se optează pentru aplicarea regimului de taxare inversă, prevăzut de Codul fiscal, în sensul că TVA nu va fi achitat vânzătorului din spațiul comunitar, urmând să fie colectat și încasat la momentul revânzării autoturismului pe teritoriul României. Cu ocazia revânzării autoturismelor, SRL a aplicat însă regimul special de taxare al TVA prevăzut de art. 152 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, doar asupra marjei profitului în cazul revânzării de bunuri second-hand. Practic, cota TVA este aplicată doar asupra marjei de profit din revânzare și nu asupra întregului preț de vânzare, fapta care, in opinia petentei intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de evaziune fiscala prev de art 9 alin 1 lit a,b,c din Legea 241/2005.

Citeste mai mult  ANAF elimină timbrul extrajudiciar

Nu impartasim aceasta opinie si apreciem ca solutia de clasare este temeinica si legala, motivele care au condus la adoptarea acesteia fiind amplu prezentate in cuprinsul ordonantei, cu referire la doctrina si practica judiciara in materie.

Retinem ca in speta de fata, aplicarea cotei TVA doar asupra marjei de profit din revânzare și nu asupra întregului preț de vânzare nu poate fi incadrata in disp art 9 alin 1 lit a din Legea 241/2005, fapta ilicita ce caracterizeaza latura obiectiva a acestei infractiuni, constand in ascunderea bunului sau sursei impozabile sau taxabile neregasindu-se in speta de fata, de vreme ce nu există alte încălcări ale legislației contabile sau financiar-fiscale care să atragă răspunderea penală, iar toate achizițiile intracomunitare, revânzările, sau sumele plătite ori încasate au fost evidențiate în actele contabile și celelalte documente legale ale societății

Totodata, cat timp operațiunile comerciale efectuate de catre societate (in special revânzările fiecărui autoturism în parte, operațiuni taxabile sub aspectul TVA), dar și toate veniturile realizate (sumele încasate cu titlu de preț) sunt evidențiate în documentele contabile și în celelalte documente justificative legale ale societății, nu ne aflam nici in prezenta omisiunii evidentierii in tot sau in parte a operatinilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, pentru ca fapta sa poata fi incadrata in disp art. 9 alin. 1 lit b din Legea 241/2005.

Asa cum in mod corect se subliniaza in ordonanta de clasare, aplicând regimul special de taxare al TVA cu privire la marja de profit în cazul bunurilor second-hand, contribuabilul nu a evidențiat în contabilitate sau în celelalte documente legale, în totalitate, TVA aferentă achizițiilor intracomunitare de autoturisme second-hand. Ceea ce s-a pierdut însă din vedere este că TVA nu poate fi calificată nici ca operațiune comercială efectuată și nici ca venit realizat, astfel încât neevidențierea taxei sa constituie infractiune.

Citeste mai mult  Renunțarea la un drept vs renunțarea la judecată

De altfel, se constata ca in urma controalelor demarate de către organele de inspecție fiscală constatindu-se aplicarea eronată a regimului special de taxare asupra marjei profitului, s-au stabilit obligații fiscale de plată în plus – diferența de TVA necolectată și nevirată la bugetul de stat tocmai pe baza evidentierii in contabilitate a operatiunilor comerciale efectuate.

Referitor la infracțiunea prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. c), elementul material al laturii obiective consta in fapta de a evidentia in acte contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale sau de a evidentia alte operatiuni ficitve. În ceea ce privește evidențierea unor operațiuni fictive, dupa cum am aratat, organele de control au constatat realitatea operațiunilor efectuate, si anume achizițiile intracomunitare de autoturisme second hand și revânzările pe teritoriul României – imputând doar că s-a aplicat în mod eronat un regim special de taxare TVA, la marja de profit și nu la prețul de vânzare, ceea ce nu poate reprezenta o operațiune fictivă, atâta vreme cât acesta a fost aplicat în fapt, iar TVA a fost calculat, colectat și virat la bugetul de stat așa cum a fost perceput de la cumpărator.

Pentru toate aceste considerente, apreciem ca aplicarea unui regim special de taxare ( fie in mod voit, fie din eroare), raportat la incriminările cuprinse în Legea nr. 241/2005 nu întrunește elementele constitutive ale vreunei infracțiuni de evaziune fiscală, solutia de clasare adoptata prin ordonanta din 20.05.2015 dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș în dosarul nr 212/P/2015 aparand ca temeinica si legala. In consecinta, in baza art 341 alin 6 lit a cod pr pen, judecatorul de camera preliminara va respinge, ca nefondata, plangerea formulata de Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală. (Tribunalul Argeș, Încheierea nr. 905/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >