Acord de recunoaștere a vinovăției. Dreptul inculpatului de a-și retracta consimțământul dat în cursul urmăririi penale

25 ianuarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției, instanța constată că, în cauză nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 – 482 C. proc. pen.

Astfel, potrivit art. 479 C.p.p. obiectul acordului de vinovăție îl constituie recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia.

În considerarea declarației inculpatului, dată cu ocazia audierii în fața instanței, se reține că acesta nu acceptă încadrarea juridică dată faptei la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției și nu și-l însușește, astfel că nu poate fi realizat obiectul acordului.

De altfel, cel puțin până la soluționarea acordului de către prima instanță, trebuie să se recunoască inculpatului dreptul de a-și retracta recunoașterea din cursul urmăririi penale, în caz contrar instanța trebuind să pronunțe o soluție de condamnare în temeiul unui acord asupra căruia inculpatul a revenit și nu-l mai recunoaște, în urma unei proceduri lipsită de contradictorialitate și nemijlocire, fără readministrarea probelor din cursul urmăririi penale și fără dezbateri. Față de cele de mai sus, în baza art. 485 alin. 2 C. proc. pen., urmează a se respinge acordul de recunoaștere a vinovăției. (Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Sentința penală nr. 1368/2015, www.rolii.ro)

Notă: Potrivit portalului instanțelor, Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 1210/25.09.2015 a desființat sentința judecătoriei și a admis acordul de recunoaștere a vinovăției.

Citeste mai mult  CCR. Soluția legislativă cuprinsă în art.117 alin.(1) lit.a) CPP, neconstituțională

A se vedea și Inculpatul are dreptul să revină asupra acordului de recunoaștere a vinovăției până la momentul în care se află în fața instanței. Sau nu?

Cuvinte cheie: >