Acțiune revocatorie. Constituirea unei ipoteci

20 august 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea revocatorie este acţiunea prin care creditorul poate cere revocarea pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale. Prejudicierea creditorului se concretizează în faptul că prin încheierea actelor atacate debitorul îşi măreşte sau creează o stare de insolvabilitate.

Condiţiile pentru admisibilitatea unei astfel de acţiuni sunt: debitorul şi-a cauzat o stare de insolvabilitate, având cunoştinţă şi urmărind rezultatul prejudiciabil al actului faţă de creditor; creditorul are o creanţă certă, lichidă, exigibilă şi, în principiu, anterioară actului atacat; există complicitatea la fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul atacat. Această din urmă condiţie trebuie îndeplinită numai atunci când se atacă un act cu titlu oneros şi constă în faptul că terţul cunoaşte că prin încheierea actului atacat debitorul a devenit insolvabil.

Ipoteca este un drept real accesoriu, este o garanţie imobiliară ce nu se poate constitui decât în cazurile şi cu formele prevăzute de lege, ea trebuie să fie determinată, atât asupra imobilului afectat de garanţie cât şi asupra valorii creanţei garantate şi este indivizibilă.

Citeste mai mult  Daune morale. Încălcarea obligației de confidențialitate a informațiilor privind reproducerea umană asistată medical

Constituirea unei ipoteci nu conduce la crearea sau la mărirea stării de insolvabilitate a debitorului, întrucât ea nu are ca efect majorarea elementelor de pasiv patrimonial, ci este menită doar să garanteze o datorie preexistentă.” (ICCJ, Secţia a II-a, Decizia nr. 1331 din 28 septembrie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >