Amendă maximă pentru injurii la adresa unor persoane pe Facebook, menținută de instanță

”În fapt, prin procesul-verbal nr. xdin data de 19.06.2018, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, reținându-se că în data de 24.05.2018, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa unor persoane pe contul personal de pe rețeaua electronică de socializare „facebook”, fiind de natură să lezeze demnitatea și onoarea celor în cauză.

Fapta a fost încadrată ca reprezentând contravenție potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, fiind sancționată potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din același act normativ.

Procesul-verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului, fiindu-i comunicat acestuia prin poștă. (…)

Potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, „ Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice ”.

Totodată, art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991 stabilește că nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Amânarea aplicării pedepsei

Așadar, prin raportare la descrierea faptei de către agentul constatator, instanța apreciază că aceasta a fost corect încadrată, aplicându-se sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 1.000 lei, sancțiune legal aplicată prin raportare la limitele prevăzute în textele evocate.

În ceea ce privește temeinicia , instanța reține că (…) din înscrisurile depuse de intimat la dosar, rezultă săvârșirea faptei reținute în sarcina petentului, respectiv faptul că acesta a adresat injurii unor persoane pe contul său personal de pe rețeaua „facebook”, de natură să lezeze demnitatea și onoarea acestora. (…)

În ceea ceprivește proporționalitatea, instanța reține că agentul constatator a făcut o corectă individualizare a sancțiunii, prin raportare la dispozițiile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora „sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, urmarea produsă precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Citeste mai mult  Partaj bunuri comune. Aprecierea aportului soților din timpul căsătoriei

Contravenția săvârșită de petent se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 lei, acestuia fiindu-i aplicată sancțiunea amenzii în cuantum de 1.000 lei.

Având în vedere elementele prevăzute de art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, precum și faptul că prin injuriile aduse persoanelor respective, injurii greu de redat în cuvinte, a fost lezată demnitatea și onoarea acestora, instanța apreciază că sancțiunea aplicată este proporțională cu gravitatea faptei săvârșite, iar odată executată, este aptă să responsabilizeze petentul și să-l determine ca pe viitor să-și corecteze conduita socială.

Având în vedere toate considerentele expuse, constatând legalitatea și temeinicia procesului-verbal contestat, în temeiul art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța va respinge plângerea ca neîntemeiată și va menține procesul-verbal ca fiind legal și temeinic întocmit.” (Judecătoria Brăila, Sentința civilă nr. 6019 din 9 noiembrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >