Amenzi pentru prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal

26 august 2016 Drept Contraventional

În perioada iulie-august 2016 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a desfășurat la operatori de date cu caracter personal mai multe investigații din oficiu sau pe baza plângerilor și sesizărilor primite, în urma cărora a aplicat sancțiuni contravenționale, anunță instituția.

Dintre acestea, prezentăm în continuare situații în care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă de minim 5000 lei.

1. ERB Retail Services

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:
– ”Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât ERB RETAIL SERVICES IFN S.A. a transmis date negative la Biroul de Credit SA fără realizarea informării prealabile a unor persoane fizice, cu nerespectarea art. 8 și art. 9 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001;
– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât ERB RETAIL SERVICES IFN S.A., în cazul mai multor persoane fizice, a transmis de mai multe ori date negative în aceeaşi lună către Biroul de Credit, pentru aceeaşi restantă fără a respecta termenul de 30 de zile de la data scadentei, contrar dispozitiilor art. 5 alin. (1) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007 și ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.
Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 25.000 lei.

2. Veneto Banca Spa Italia Montebelluna

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:
– Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala Bucureşti a transmis date negative la Biroul de Credit SA, în cazul mai multor clienți, fără a realiza informarea prealabilă a acestora, încălcând dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007 şi dispoziţiile art. 12 ale Legii nr. 677/2001;
– Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal, contravenţie prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala Bucureşti, în cazul mai multor persoane fizice, a transmis de mai multe ori date negative în aceeaşi lună către Biroul de Credit, pentru aceeaşi restantă fără a respecta termenul de 30 de zile de la data scadentei, contrar dispozitiilor art. 5 alin. (1) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007 și ale prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.
Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 20.000 lei.

3. CETELEM IFN SA

S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte:
– „Refuzul de a furniza informații”, contravenție prevăzută de art. 34 din Legea 677/2001, întrucât CETELEM IFN SA nu a furnizat Autorității de supraveghere informațiile sau documentele cerute în exercitarea atribuțiilor legale de investigare prevăzute de art. 27 din Legea 677/2001;
– „Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal”, contravenție prevăzută de art. 32 din Legea nr. 677/2001, întrucât CETELEM IFN SA, în cazul mai multor persoane fizice, a transmis date negative către Biroul de Credit, cu erori de prelucrare a datelor în sistemul de evidență a biroului de credit, contrar dispozitiilor art. 4 alin.(2) ale Deciziei ANSPDCP nr. 105/2007 și ale art. 4 din Legea nr. 677 /2001.
Pentru aceste fapte s-a aplicat amendă contravențională în cuantum total de 35.000 lei.

4 . SC Vodafone Romania SA

S-a constatat săvârşirea faptei:
– Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în condiţiile prevăzute de art. 3 alin. (3) litera b) din Legea nr. 506/2004, modificată şi completată, întrucât Vodafone România SA nu a luat suficiente măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal ale unor abonați, împotriva accesării ori divulgării ilicite.
S-a aplicat amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei.

5. OMT Agency SRL
S-a constatat săvârşirea faptei:
– Nerespectarea prevederilor art. 12 referitoare la comunicările nesolicitate, contravenţie prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, întrucât SC OMT Agency SRL a transmis comunicări comerciale prin poșta electronică către unii utilizatori, pentru care nu a prezentat nicio dovadă a obținerii prealabile a consimțământului expres al acestora, încălcând astfel prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004.
S-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 7.000 lei.

Cuvinte cheie: > >

Comentarii

  1. Acelasi lucru, este valabil si pentru ,,politistii,, locali, pentru ca, nu sunt autorizati conform Leg.677/2001…

    Comentariu de către Doru pe 24 octombrie 2017 la 20:42