Aplicația Viber nu este spațiu public

Aplicația Viber nu este un spațiu public, nefiind o rețea de socializare, aceasta permițând trimiterea de mesaje sau efectuarea de apeluri individuale între utilizatori, fără ca alte persoane să poată vedea conținutul acestora. În aceste condiții, distribuirea prin intermediul Viber a unor poze cu conținut sexual explicit nu poate întruni elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991.

Extras din considerentele sentinței civile nr. 1257/2018 a Judecătoriei Galați:

”În fapt, la data de 05.05.2017 a fost întocmit de către intimat procesul-verbal de contravenție  nr. xx prin care petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 și sancționată de art. 3 al. 1 lit. b din Legea 61/1991, constând în aceea că în perioada 12.10.xxxxxxxxxxxxx17 petentul „a distribuit prin intermediul rețelei de socializare Viber poze cu conținut sexual explicit către numita MF, lezând astfel normele de conviețuire socială, lezând demnitatea umană și creând un sentiment de frustrare”. (…)

Citeste mai mult  Răspunderea avocatului pentru neexercitarea căii de atac în termenul legal

Sub aspectul legalității procesului-verbal contestat, instanța constată că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, sub sancțiunea nulității absolute.

Sub aspectul temeiniciei instanța reține că nu se poate reține în sarcina petentului săvârșirea contravenției prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, potrivit căruia „Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice.”

În primul rând, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu rezultă identitatea dintre titularul contului Viber de pe care s/au trimis mesaje către contul intervenientei și petent, astfel încât să se poată reține că acesta a trimis mesajele prin aplicația respectivă către MF. Intimatul nu a făcut dovada că s-au efectuat verificări în sensul stabilirii titularului contului, mai ales având în vedere că această posibilitate exista în mod real, numărul de telefon al persoanei care a expediat mesajele fiind afișat și realizarea de cercetări fiind astfel posibilă.

Citeste mai mult  Achiziționarea unui telefon mobil defect. Răspunderea civilă a vânzătorului pentru refuzul de a-l înlocui

În al doilea rând instanța reține că petentul a fost sancționat doar pentru distribuirea pozelor conținut sexual explicit „prin intermediul rețelei de socializare Viber” (…)

Cu privire la aplicația Viber instanța reține că nu este un spațiu public, nefiind o rețea de socializare ci permite trimiterea de mesaje sau efectuarea de apeluri individuale între utilizatori, fără ca alte persoane să poată vedea conținutul acestora, motiv pentru care este evidentă reținerea eronată a contravenției prevăzute de art. 2 pct. 1 al Legii 61/1991.

În plus intervenienta poate oricând să blocheze orice mesaje sau apeluri de la orice alți utilizatori care ar interveni în viața privată a acesteia în mod nepermis sau ofensator, evitând astfel de ingerințe. Se remarcă însă că nu a existat nici o tentativă de blocare din partea intervenientei sau de apelare la deținătorii aplicației în acest sens, această atitudine încurajând continuarea mesajelor cu aceeași tentă.

Pentru toate aceste considerente instanța consideră că procesul-verbal de contravenție nu este temeinic întocmit, urmând a admite plângerea contravențională și a anula actul contestat.” (Judecătoria Galați, Sentința civilă nr. 1257 din 8 martie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >