”Bată-vă Dumnezeu….” la adresa agenților de poliție. Consecințe

Fapta persoanei de a adresa agenților de poliție expresii jignitoare, amenințări și injurii, precum: ,,bată-vă Dumnezeu, o să aprind lumânări pentru voi la biserică, o să ne mai vedem noi și o să vedeți voi” întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2, pct. 1 raportat la art. 3, lit. b) din Legea nr. 61/1991, republicată.

Extras din considerentele sentinței civile nr. 3600/2018 a Judecătoriei Oradea:

”În fapt , prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor  nr. xxxxxxx/04.02.2018 încheiat de intimata POLIȚIA Locală Oradea, petenta PE a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, în temeiul art. 2, pct. 1 raportat l a art. 3, lit. b) din Legea nr. 61/1991, republicată (fila 15).

S-a reținut faptul că, la data de 04.02.2018, ora 12:35, pe __, erau parcate mai multe autoturisme pa spațiul verde, printre care și autoturismul marca Smart de culoare roșie, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, fiind aplicată o notă de constatare pe parbrizul acestuia. Între timp, petenta s-a întors la autoturism foarte nervoasă și recalcitrantă, adresând expresii jignitoare, amenințări și injurii la adresa agenților constatatori, cum ar fi: ,,bată-vă Dumnezeu, o să aprind lumânări pentru voi la biserică, o să ne mai vedem noi și o să vedeți voi”. (…)

Citeste mai mult  Dovada achitării taxei judiciare de timbru constând în ordin de plată

Privitor la fondul cauzei, instanța constată că situația de fapt reținută de agentul constatator îmbracă forma contravenției prevăzută de art. 2, pct. 1 raportat la art. 3, lit. b) din Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, care statuează: ,,constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, daca nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracțiuni: 1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si liniștea publica sau sa provoace indignarea cetățenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a instituțiilor publice ’’ fapta fiind sancționată cu amendă contravențională între 200 și 1.000 lei, potrivit art. 3, alin. 1, lit. b) din același act normativ.

În dreptul român este unanim acceptat că actul administrativ legal încheiat are forță probantă asupra celor consemnate si constate personal de agentul care l-a instrumentat, ceea ce face ca în favoarea procesului-verbal sa opereze o prezumție relativă de legalitate și temeinicie.

Citeste mai mult  ÎCCJ. Primul termen al recidivei postexecutorii

Instanța apreciază că o astfel de prezumție este rezonabilă si legitimă, ocrotind încrederea de care trebuie sa se bucure actul autorității. Punând în balanță prezumțiile care operează în cauză, și anume prezumția de nevinovăție a petentei si prezumția de bună-credință a agentului constatator, hotărâtor asupra pricinii este faptul ca actul a fost întocmit la momentul constatării faptei în mod nemijlocit de agentul constatator. De aceea, instanța va da valoare probatorie procesului-verbal contravențional, întocmit pentru fapte constatate ex propriis sensibus, prin propriile simțuri, de către agentul constatator.

Instanța a administrat în cauză proba testimonială cu martorul PVV (fila 23), care a declarat că petenta este soția sa și s-a adresat agenților de poliție în sensul: ,,așa să vă ajute Dumnezeu, doar nouă ne dați amendă” .

Deși martorul a susținut că petenta nu a adresat agenților constatatori cuvintele jignitoare la care se face referire în procesul-verbal de contravenție, instanța va avea în vedere că martorul este chiar soțul petentei, putând avea o poziție subiectivă.

Citeste mai mult  Contestație la executare. Motive de nelegalitate și netemeinicie ale procesului-verbal de contravenție

Pe de altă parte, instanța consideră că este neverosimil ca agenții constatatori să fi denaturat realitatea prin procesul-verbal de contravenție și să menționeze cuvinte pe care în realitate petenta nu le-a rostit. Prin urmare, instanța consideră că petenta a adresat agenților de poliție expresii jignitoare, amenințări și injurii, precum: ,,bată-vă Dumnezeu, o să aprind lumânări pentru voi la biserică, o să ne mai vedem noi și o să vedeți voi”. Nu există niciun indiciu rezonabil că, în speța pendinte, agenții constatatori au mințit atunci când au inserat în cuprinsul procesului-verbal de contravenție starea de fapt descrisă mai sus.

Având în vedere aceste argumente, instanța consideră că fapta petentei întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 2, pct. 1 raportat la art. 3, lit. b) din Legea nr. 61/1991, republicată.” (Judecătoria Oradea, Sentința civilă nr. 3600 din 6 iunie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >