Calculul dobânzii de către executorul judecătoresc

28 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Instanţa de apel găseşte întemeiat motivul de apel privind calculul dobânzii de către executorul judecătoresc. Astfel, potrivit art.628 alin 2 şi 3 NCPC „În cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.
(3) Dacă prin titlul executoriu nu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte asemenea sume care să poată fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecătoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent de izvorul ei. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judecătoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.”

Din dispoziţiile de mai sus rezultă că executorul poate calcula dobânzi doar în ipoteza în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, dar nu a fost stabilit cuantumul. Or, în speţă, prin titlul executoriu contestatoarea a fost obligată la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate , fără a fi acordate şi dobânzi, astfel că executorul judecătoresc nu putea calcula dobânzi, ci doar debitul principal conform alin.3 teza a II-a al art.628 NCPC. Faţă de conţinutul titlului executoriu instanţa apreciază că apărările contestatoarei privind calculul dobânzii de către executor nu sunt apărări de fond care ar fi putut fi puse în discuţie în cursul judecăţii litigiului de muncă, ci sunt apărări referitoare la actele de executare astfel că nu sunt incidente dispoziţiile art.712 alin.1 NCPC, cum a reţinut prima instanţă.

Citeste mai mult  AvP își exprimă îngrijorarea privind restrângerea libertății de exprimare și solicită GCS clarificări referitoare la închiderea mai multor site-uri

Pentru aceste motive, în temeiul art.480 alin.1 raportat la 719 alin.1 NCPC va admite apelul , va schimba în parte sentinţa civilă apelată ,va admite în parte contestaţia la executare şi va anula încheierea nr.221D/24.02.2014 întocmită de BEJ A. D. E.. Va îndrepta actele de executare ulterioare acestei încheieri în sensul înlăturării obligaţiei debitoarei de a plăti suma de 2179 lei cu titlu de dobândă legală aferentă debitului calculată conform încheierii anulate.” (Tribunalul Bacău, Decizia civilă nr. 26/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >