Camera preliminară. Excluderea actelor obținute de la bănci fără autorizarea judecătorului

5 ianuarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru obținerea extraselor de cont cu situația financiară anterioară a unei persoane, legiuitorul a prevăzut procedura de la art. 153 Cod procedură penală, pentru care este nevoie doar de o încuviințare prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, nefiind necesar a fi parcursă procedura de la art. 138 Cod procedură penală, respectiv emiterea unei autorizații tehnice.

”S-a  solicitat excluderea actelor obținute de la bănci fără autorizarea judecătorului, (…) sens în care s-a arătat că ele au fost obținute prin simpla adresă formulată de procurorul de caz, deși această solicitare a survenit după data de 1 februarie 2014, nefiind respectate prevederile legale vizând obținerea unei autorizații tehnice în condițiile art. 138 Cod procedură penală. (…)

Potrivit noilor dispoziții procedurale, extrasele de cont cu privire la operațiunile financiare anterioare, se solicită de procuror instituțiilor de credit, cu încuviințarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, în condițiile reglementate de art. 153 Cod procedură penală. (…)

Textul invocat în calea contestației, anume neparcurgerea procedurii prev. de art. 138 Cod procedură penală, respectiv lipsa emiterii unei autorizații tehnice pentru accesul la extrasele de cont, nu au aplicabilitate în cauză. Nu era necesară emiterea unei autorizații de supraveghere tehnică în sensul celei prev. de art. 138 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, acte ce se emit pentru obținerea datelor privind tranzacțiile financiare viitoare, în sensul accesului la astfel de informații în timp real și nicidecum pentru tranzacții trecute. Observăm că, pentru situația concretă din cauză, anume pentru obținerea extraselor de cont cu situația financiară anterioară a unei persoane, legiuitorul a prevăzut procedura separată de la art. 153 Cod procedură penală, pentru care este nevoie doar de o încuviințare prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți. De altfel, nici nu ar fi verosimilă solicitarea unei autorizații tehnice, act care este prevăzut cu termen de valabilitate și cu posibilitate de prelungire, în condițiile în care, obținerea la dosar a unui extras de cont sau a altor date privind situația financiară trecută se realizează printr-o acțiune unică, fără a fi nevoie de vreo prelungire, repetabilitate sau supraveghere în timp real.

Citeste mai mult  Adresa incompleta in procesul verbal de contraventie. Consecinte

Așadar, cum procedura reglementată de legiuitor aplicabilă în cauză, cea de la art. 153 Cod procedură penală, a fost deplin respectată, actele rămân valabil obținute, cererea de înlăturare a lor așa cum s-a arătat în excepțiile invocate inițial precum și în contestație fiind nefondată.”(Curtea de Apel Cluj, Încheierea penală nr. 150/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >