Camera preliminară. Neîncunoştinţarea inculpatului cu privire la întocmirea raportului de expertiză. Sancțiune

9 februarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Se constată din verificarea dosarului de urmărire penală că nu s-a respectat această obligaţie de către organul de urmărire penală care a dispus efectuarea acestei expertize fiscale de către expertul consultant fiscal R.LC prin aceea că inculpatul în cauză dar şi celălalt inculpat nu au fost încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză dar şi asupra dreptului de studiu al acestuia, aşa cum impune norma de procedură de la art. 178 alin.5 C.pr.pen. pentru situaţia de faţă când expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor.

***Camera preliminară. Excluderea probelor nelegal administrate. Audierea avocatului în calitate de martor***

Cu toate acestea, se constată că nu sunt întrunite condiţiile spre a opera sancţiunea nulităţii relative aplicabilă cu privire la actele de procedură prin care s-a administrat mijlocul de probă a ce este raportul de expertiză şi s-au obţinut probele cuprinse în acesta deoarece nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 282 alin. 1 C.pr.pen.

Citeste mai mult  Majorare pensie de întreţinere. Drepturile și obligațiile curatorului special numit pentru reprezentarea pârâtului

Astfel, se constată că nu există vătămare a drepturilor procesuale ale acestui inculpat deoarece este prezumat că inculpatul a luat la cunoştinţă de întocmirea acestui raport de expertiză fiscală când în urma cererii sale de consultare a dosarului depusă de inculpatul CFC prin avocatul PC la data de 11.08.2015 i s-a permis în data de 20.08.2015 între orele 9,00-10,00 la sediul I.P.J. Olt să consulte dosarul penal de faţă între piesele căruia se afla şi acest raport de expertiză primit încă de la data de 3.07.2015 de la consultantul fiscal de comisarul IA conform datelor procesului verbal din data de 3.07.2015.

***Camera preliminară. Problema legalității interceptării convorbirilor telefonice***

Pe de altă parte, se mai constată că atâta timp cât inculpatul CFC a mandatat pe d-l avocat PC să îi reprezinte drepturile procesuale în acest dosar penal în faţa autorităţilor cu competenţe de urmărire penală –I.P.J. Olt şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt îi revine pe deplin culpa în alegerea avocatului cu trimitere la competenţele sale şi, implicit, culpa asupra faptului că prin acesta la data consultării dosarului ori imediat după aceasta nu a formulat obiecţiunile la care se referă.” (Tribunalul Olt, Încheierea nr. 10 pronunţată la data de 29 ianuarie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >