Camera preliminară. Problema legalității interceptării convorbirilor telefonice

6 ianuarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Instanța a reținut în mod corect inexistența unor neregularități care să conducă la restituirea cauzei la parchet. (…)

Cu privire la împrejurarea că interceptările nu au avut la bază o autorizație emisă pe numele inculpatului M H R, ci o autorizare care privea un alt inculpat, se poate observa că dispozițiile procedurale nu limitează valoarea probatorie a interceptărilor la persoana pentru care s-a emis autorizația.

O autorizație de interceptare a unor convorbiri telefonice sau în mediul ambiental are ca ipoteză tocmai astfel de comunicări între cel vizat și alte persoane. Convorbirile interceptate constituie probe în sensul legii, fără să fie necesar ca autorizația de interceptare să vizeze ambele posturi telefonice utilizate pentru comunicare.

Art.91 ind. 2 alin.5 C.pr. pen 1969 (în vigoare la momentul interceptărilor) prevedea clar că convorbirile sau comunicările interceptate și înregistrate pot fi folosite și în altă cauză penală, dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informații concludente și utile cu privire la săvârșirea unei alte infracțiuni dintre cele prev. de art.91 ind. 1 alin.1 și 2 C. pr. pen.

Citeste mai mult  Retragerea autorizației de taxi. Suspendarea executării actului administrativ. Condiţia pagubei iminente

Este vorba așadar despre o ingerință în exercitarea dreptului la viață privată prevăzută de lege în sensul art.8 din Convenția Europeană a drepturilor omului și constituie o măsură necesară pentru prevenirea faptelor penale.

Cu privire la neefectuarea expertizei asupra înregistrărilor,  Curtea constată că nu este vorba despre o cerință obligatorie pentru legalitatea acestui mijloc de probă. Expertizarea tehnică a înregistrărilor este o posibilitate legală care permite confirmarea originalității și continuității lor.

Așadar este o chestiune ce ține de administrarea probațiunii și nu de legalitatea autorizării și obținerii probei. (…)

Cu privire la criticile legate de identificarea vocilor inculpaților și la concordanțele dintre înregistrări și procesele verbale de redare, Curtea constată că nu este vorba despre aspecte de legalitate a administrării probei, ci de aspecte ce țin de starea fizică și de conținutul lor. Orice astfel de obiecții se pot rezolva pe calea expertizării tehnice a înregistrărilor.” (Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia penală nr. 420/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >