Antrenarea răspunderii administratorului statutar pentru ajungerea societății în insolvență. Condiții impuse de art. 169 lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014

15 ianuarie 2018 Business Jurisprudenta

”Atitudinea subiectivă a fostului administrator de a refuza predarea actelor contabile, poate îmbrăca atât forma intenţiei directe sau indirecte, cât şi forma culpei, dacă aceasta îmbracă o formă gravă nescuzabilă, însă ceea ce este esenţial pentru a fi incidentă prezumţia […]

Notarii se angajează să elimine limitele minime ale onorariilor

19 decembrie 2017 Business

Consiliul Concurentei a finalizat investigaţia privind posibile practici anticoncurenţiale ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de această organizaţie. Angajamentele asumate de UNNPR elimină complet, imediat și definitiv îngrijorările ce au condus la declanşarea […]

Răspunderea administratorilor faţă de societate

27 noiembrie 2017 Business Jurisprudenta

Reglementând exercitarea mandatului, dispoziţiile art.144^1 alin.1 din Legea nr. 31/1990 prevăd că membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţia prevăzută la alin.1 nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii […]

Noutăți privind refuzul dreptului de deducere a TVA

9 noiembrie 2017 Business

Agenții economici vor fi sancționați cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar în cazul în care există probe că aceștia aveau informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care au intrat în relații comerciale. Măsura care vine să modifice […]