Reprezentarea în judecată a societății

13 iunie 2018 Business Jurisprudenta

Decizia asociatului unic al societăţii prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru încheierea contractului de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice sub aspectul reprezentării societăţii întrucât, pe de o parte, acesteia nu i […]

CCR. Excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social, neconstituțională

1 iunie 2018 Business

Joi, 31 mai 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990 și a constatat că soluția legislativă care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art.132 din lege, a […]