CEDO. Libertatea de exprimare a notarului public

21 martie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 martie 2017 în cauza Ana Ioniță împotriva României (cererea nr. 30655/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Situația de fapt Reclamanta, […]

Despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului – videoclip

27 februarie 2017 CEDO

Videoclipul care prezintă Curtea Europeană a Drepturilor Omului este acum disponibil și în limba română. Acesta explică modul în care funcționează Curtea, descrie provocările cu care se confruntă și arată întinderea activității sale, prin exemple din jurisprudență. Videoclipul este disponibil […]