Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ

11 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Babiarz împotriva Poloniei (cererea nr. 1955/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu 5 voturi la 2, a hotărât că nu au fost încălcate art. 8 și 12 din Convenție. Cauza privește refuzul […]

CEDO. Învățământul obligatoriu vs. libertatea religioasă

11 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Osmanoglu și Kocabaș împotriva Elveției (cererea nr. 29086/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a fost încălcat art 9 (dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și […]

Dreptul unui părinte surdo-mut la legături personale cu copilul

10 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Kacper Nowakowski împotriva Poloniei (cererea nr. 32407/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie ) din […]

CEDO. Mediatizarea arestării unei persoane, contrară Convenției

3 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 9 iunie 2016 (definitivă la 9 septembrie 2016), în cauza Popovi împotriva Bulgariei (cererea nr. 39651/11) Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a constatat, printre altele, că a fost încălcat art. 8 din Convenție. Cauza privește arestarea excesiv […]

CEDO. Condamnarea mamei pentru calomnie în condițiile exprimării în fața asistentului social a îngrijorărilor privind un posibil abuz sexual din partea tatălui, contravine art. 10 din Convenție

15 decembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 15 decembrie 2016 în cauza MP ​​împotriva Finlandei (cererea nr. 36487/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Cauza privește condamnarea reclamantei pentru calomnie […]