Condițiile pentru deducerea TVA

Art. 145 alin. (2) Cod fiscal impune condiţia, pentru obţinerea deducerii taxei de către persoana impozabilă solicitantă, ca operaţiunile pentru care se solicită deducerea să vizeze bunurile sau serviciile care „sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile”. Utilizarea expresiei […]