CCR. Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, neconstituţională

4 iulie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 4 iulie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Preşedintele României și a constatat că Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice este neconstituţională, în ansamblul ei.

Curtea a reţinut că în cadrul procedurii legislative, iniţiatorul nu a solicitat avizul Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în conformitate cu art.4 lit.d) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.494 din 10 iulie 2002, potrivit căruia una dintre atribuţiile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării constă în avizarea proiectelor de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind, între altele, securitatea naţională.

Aşa fiind, Curtea a statuat că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(5) care consacră principiul legalităţii şi ale art.119 referitoare la atribuţiile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >