CCR. Modificările aduse Legii administrației publice locale, neconstituționale

7 februarie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 7 februarie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Preşedintele României și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 sunt neconstituționale.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că prevederile legale criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art.120 alin.(1) privind principiul autonomiei locale, ale art.121 alin.(2) privind autoritățile comunale și orășenești, ale art.123 alin.(2) și (4) privind prefectul, precum și cele ale art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii și principiul securității juridice.

Curtea a constatat că acele competențe ale prefectului prevăzute de art. unic pct.1 din legea criticată și care permit validarea/invalidarea consilierilor locali prin ordin al prefectului fără a exista o circumstanțiere a situațiilor care pot apărea, printre care cele de natură să conducă la un blocaj instituțional nu sunt compatibile cu prevederile Constituției.

De asemenea, Curtea a mai constatat că prevederile art. unic 2 și 3 din legea criticată sunt de natură să încalce dispozițiile art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii, precum și principiul securității juridice, aceste dispoziții fiind chiar în antinomie cu prevederile art. unic pct.1 din aceeași lege.

Sursa: comunicat CCR

Cuvinte cheie: >

Comentarii