CEDO. Condamnarea penală disproporționată a unui avocat pentru criticile la adresa unui judecător. Încălcarea libertății de exprimare

13 ianuarie 2016 CEDO

În hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunțată în cauza Rodriguez Ravelo împotriva Spaniei (cererea nr. 48074/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu majoritate, a constatat că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție.

Cauza privește expresiile folosite de către un avocat într-o cerere scrisă ce conținea judecăți de valoare cu privire la un judecător căruia i-a fost atribuit un comportament condamnabil (cum că a voit să denatureze realitatea, mințind fără ezitare sau că a elaborat un raport conținând informații false)

Curtea a constatat că reclamantul a fost condamnat de către instanțele judecătorești naționale pentru infracțiunea de calomnie, ceea ce reprezintă o ingerință în exercitarea dreptului său la libertatea de exprimare. Răspunderea penală era prevăzută de lege și ingerința a urmărit scopul legitim de protecție a reputației și a drepturilor judecătorului și de a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.

Curtea a considerat că reclamantul a arătat o lipsă de respect față de judecător și, în mod indirect, față de sistemul de justiție. El a emis judecăți de valoare cu privire la judecător atribuindu-i acestuia un comportament condamnabil.

Citeste mai mult  Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu impune statelor obligația de a recunoaște căsătoria unui minor în vârstă de 14 ani

Într-un asemenea caz, ar fi fost acceptabil să fie pedepsit comportamentul de acest tip provenind de la un avocat.

Cu toate acestea, Curtea a considerat că, deși de o manieră gravă și nepoliticoasă, termenii utilizați de reclamant nu au fost rostiți în sala de judecată ca atare, avocatul exprimându-se în scris și numai judecătorul și părțile au avut cunoștință de ei.

Declarațiile au vizat, în principal, modul în care judecătorul în cauză instrumentat dosarul și, deși agresive, au fost prezentate în cadrul apărării intereselor clientului său.

Curtea a statuat că faptul de a fi condamnat penal, împreună cu severitatea pedepsei aplicate reclamantului (el a fost condamnat la o amendă zilnică de 30 de euro pentru nouă luni și o pedeapsă privativă de libertate în caz de neplată), are un efect de descurajare a avocaților în apărarea intereselor clienților.

Prin urmare, instanțele naționale au eșuat în găsirea unui echilibru just între necesitatea de a menține autoritatea sistemului judiciar și necesitatea de a proteja libertatea de exprimare a avocatului.

Citeste mai mult  CEDO. Cauza Morar împotriva României. Încălcarea libertății de exprimare a jurnalistului

Faptul că reclamantul a achitat amenda aplicată și, în consecință, nu a executat pedeapsa cu închisoarea, nu modifică în niciun fel această concluzie.

În aceste condiții, condamnarea penală a reclamantului nu a fost proporțională cu scopul legitim urmărit și, în consecință, nu a fost necesară într-o societate democratică. Prin urmare, a fost încălcat articolul 10 din Convenție.

A se vedea și: CEDO. Sancțiune disproporționată aplicată unui avocat care a criticat deciziile procedurale ale judecătorilor în pledoaria sa. Încălcarea art. 10 din Convenție

Cuvinte cheie: > >