CEDO. Îndepărtarea din sala de judecată a unei femei purtând hijab. Încălcarea art. 9 din Convenție

18 septembrie 2018 CEDO

În hotărârea din 18 septembrie 2018 în cauza Lachiri împotriva Belgiei (cererea nr. 3413/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, cu majoritate (șase voturi la unu), că a existat o încălcare a articolului 9 (libertatea de gândire, de conștiință și de religie) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește înlăturarea reclamantei dintr-o sală de judecată din cauza refuzului acesteia de a-și îndepărta hijab-ul.

CEDO a constatat că îndepărtarea reclamantei – un cetățean obișnuit, care nu reprezenta statul – din sala de judecată a constituit o „restrângere“ cu privire la exercitarea dreptului de a-și manifesta religia. De asemenea, a considerat că restrângerea a urmărit scopul legitim de „protejare a ordinii publice“, în vederea prevenirii unui comportament lipsit de respect față de sistemul judiciar și /sau perturbator al bunei desfășurări a unei audieri.

Curtea a constatat, totuși, că atitudinea reclmantei la intrarea în sala de judecată nu a fost lipsită de respect și nu a constituit – sau a fost de natură să constituie – o amenințare pentru buna desfășurare a ședinței. Prin urmare, Curtea a considerat că nu a existat necesitatea restrângerii în cauză și că încălcarea dreptului reclamantei la libertatea de a-și manifesta religia nu a fost justificată într-o societate democratică.

Cuvinte cheie: > >