CEDO. Interceptarea de către polițist a documentelor predate de avocat clientului. Încălcarea art. 8 din Convenție

24 mai 2018 CEDO

Interceptarea de către un polițist a unei bucăți de hârtie predate de către un avocat clienților săi, aflați sub escorta poliției, nu a fost justificată, a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Laurent împotriva Franței.

În hotărârea din 24 mai 2018 în cauza Laurent împotriva Franței (cererea nr. 28798/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate,  a constatat că a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și a corespondenței) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza privește interceptarea de către un polițist a documentelor pe care reclamantul, avocat, le-a predat clienților săi, care erau sub escorta poliției, în holul unei instanțe.

Curtea a reiterat că articolul 8 din Convenția protejează confidențialitatea comunicațiilor, indiferent de conținutul corespondenței în cauză, și indiferent de formă, chiar și în situația în care expeditorul sau destinatarul este un arestat. Astfel, o foaie de hârtie împăturită pe care un avocat a scris un mesaj înainte de a-l preda clienților săi reprezintă corespondență protejată în sensul articolului menționat. În consecință, fapta unui polițist de a intercepta însemnările întocmite de reclamant și predate clienților săi constituie o ingerință în dreptul lor la respectarea corespondenței.

Citeste mai mult  CEDO. Imposibilitatea partenerului dintr-un cuplu de homosexuali de a obține permisul de ședere, discriminatorie

Curtea a subliniat că discuțiile dintre un avocat și clientul său sunt confidențiale în temeiul articolului 8 din Convenție. Acest lucru înseamnă în special, faptul că autoritățile ar putea deschide o scrisoare adresată de un avocat unui deținut numai atunci când au motive rezonabile să considere că aceasta are un conținut ilicit pe care mijloacele normale de detecție nu l-au dezvăluit. În speță, dl Laurent, în calitatea sa de avocat, a scris și a predat documentele în cauză clienților săi sub privirea ofițerului superior, fără a încerca să-și ascundă acțiunile. Prin urmare, în absența oricărei suspiciuni de act ilegal, interceptarea documentelor nu poate fi justificată.

De asemenea, Curtea a subliniat că conținutul documentelor interceptate de către polițist este irelevant, deoarece, corespondența dintre avocați și clienții lor presupune chestiuni cu caracter privat și confidențial.

Curtea a concluzionat că interceptarea și deschiderea corespondenței reclamantului cu clienții săi, în calitatea sa de avocat, nu a corespuns unei nevoi sociale imperioase și, prin urmare, nu a fost necesară într-o societate democratică, în sensul articolului 8 din Convenție.

Cuvinte cheie: > > >