CEDO. Învățământul obligatoriu vs. libertatea religioasă

11 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Osmanoglu și Kocabaș împotriva Elveției (cererea nr. 29086/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a fost încălcat art 9 (dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și religie) din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Cauza privește refuzul părinților musulmani de a-și trimite fiicele care nu împliniseră vârsta pubertății la lecții de înot mixte obligatorii, ca parte a școlarizării lor și refuzul autorităților de a le acorda o derogare în acest sens.

Curtea a constatat că refuzul autorităților elvețiene de a acorda o scutire de la lecțiile de înot a reprezentat o ingerință în libertatea religioasă a reclamanților, această ingerință fiind prevăzută de lege și urmărind un  scop legitim – protejarea elevilor străini de la orice formă de excluziune socială.

Totuși, Curtea a subliniat că școala joacă un rol deosebit în procesul de integrare socială, în special în cazul copiilor de origine străină. Curtea a observat că interesul copiilor la o educație completă care facilitează integrarea lor socială cu succes social în conformitate cu obiceiurile locale are prioritate față de dorința părinților de exceptare a fiicelor de la lecțiile de înot și că importanța participării copiilor la lecțiile de înot nu consta doar în a învăța să înoate, ci mai ales de participarea la această activitate cu toți ceilalți elevi, fără excepție, din cauza originii copiilor sau a convingerilor religioase sau filozofice ale părinților.

De asemenea, Curtea a constatat că autoritățile au oferit reclamanților aranjamente foarte flexibile, pentru a reduce impactul participării copiilor la orele de înot asupra convingerilor religioase ale părinților, precum să permită fiicelor să poarte burkini.

În consecință, Curtea a constatat că prin acordarea de prioritate obligației copiilor de a urma programa școlară completă și integrării acestora asupra interesului privat al reclamanților în obținerea unei scutiri de la lecțiile de înot mixte pentru fiicele lor, pe motive religioase, autoritățile naționale nu au depășit marja de apreciere acordată acestora în cauză, care privește învățământul obligatoriu.

Cuvinte cheie: > >

Comentarii