CEDO. Măsura plasamentului și hotărârea de adopție a copiilor unei femei care trăiește în condiții precare încalcă articolul 8 din Convenție

17 februarie 2016 CEDO

Marți, 16 februarie 2016, în hotărârea pronunțată în cauza Soares de Melo împotriva Portugaliei (cererea nr 72850/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cauza privește decizia autorităților portugheze ca șapte dintre copiii reclamantei să fie dați în plasament în vederea adoptării acestora, precum și aplicarea acestei decizii în ceea ce privește șase dintre ei.

Curtea a constatat, în special, că prin măsurile luate de instanțe în dispunerea măsurii plasamentului copiilor doamnei Soares de Melo, cu scopul adoptării acestora, nu s-a realizat un echilibru just între interesele aflate în joc, având în vedere că dna Soares de Melo a fost decăzută din drepturile părintești și de orice contact cu copiii ei; refuzul ei de a se supune sterilizării prin ligaturarea trompelor uterine a format unul dintre motivele pentru această decizie; iar reclamanta nici nu a fost implicată efectiv în procesul de luare a deciziilor.

Citeste mai mult  CEDO condamnă România - 16 iulie 2015

Prin urmare, Curtea a considerat că decizia plasamentului nu a fost corespunzătoare în raport cu scopul legitim urmărit sau necesar într-o societate democratică, având în vedere lipsa oricărui comportament violent, existența unor legături afective puternice și eșecul serviciilor sociale de a trata lipsurile materiale ale reclamantei ca ale unei mame nevoite să crească un număr mare de copii, aproape fara nici un ajutor.

De asemenea, Curtea a considerat că autoritățile portugheze ar trebui să reconsidere situația doamnei Soares de Melo, cu scopul de a lua măsurile adecvate în interesul copiilor, și a decis că măsurile provizorii indicate Guvernului în temeiul articolului 39 din Regulamentul Curții să fie aplicabile până ce hotărârea va fi definitivă.

Cuvinte cheie: >