CEDO. Mediatizarea arestării unei persoane, contrară Convenției

8 noiembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 9 iunie 2016 (definitivă la 9 septembrie 2016), în cauza Popovi împotriva Bulgariei (cererea nr. 39651/11) Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a constatat, printre altele, că a fost încălcat art. 8 din Convenție.

Cauza privește arestarea excesiv mediatizată a dlui Popovi, fost secretar general în cadrul Ministerului de Finanțe.

În ceea ce privește acoperirea mediatică a arestării, în speță, atât filmarea arestării reclamantului cât și difuzarea înregistrării au fost efectuate de către serviciul de presă al Ministerului de Interne.

Curtea a constatat că arestarea a fost filmată, iar înregistrarea difuzată fără acordul reclamantului și că acest lucru a constituit o ingerință în dreptul acestuia din urmă la propria imagine, parte integrantă a conceptului de viață privată. Pe baza informațiilor aflate în posesia sa, Curtea a considerat că practica care consta în filmarea anumitor operațiuni nu era reglementată de o lege care să îndeplinească criteriile stabilite în jurisprudența Curții și a fost efectuată în cursul operațiunilor care ar fi putut stârni un interes major în rândul publicului și a mass-media.

De asemenea, Curtea a constatat că Codul bulgar de procedură penală prevede posibilitatea de a face înregistrări video în cadrul unei proceduri penale de strângere a probelor. În speță, nu măsurile de investigare efectuate la locul arestării reclamantului au fost filmate și difuzate, ci arestarea în sine. În consecință, nu a fost demonstrat în fața Curții că ingerința în cauză a fost prevăzută de lege.

Prin urmare, a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce privește mediatizarea arestării reclamantului.

Cuvinte cheie: > > >

Comentarii