Cenzurarea onorariului executorului judecătoresc

În ceea ce priveşte cenzurarea onorariului perceput de executorul judecătoresc într-un dosar execuţional, instanţa nu poate interveni pentru a mări sau micşora cuantumul cheltuielilor de executare reprezentate de onorariul de executor, având în vedere că legea a reglementat plafoanele minime şi maxime între care trebuie să fie stabilit, oferind astfel protecţie debitorului. Singurele verificări pe care instanţa de judecată le poate efectua vizează respectarea plafonului maximal al onorariului stabilit.

”În mod nelegal instanţa de fond a reţinut că onorariul maximal care putea fi perceput de către executorul judecătoresc este de 5875,03 lei, dispunând totodată reducerea acestuia la suma de 1000 lei.

***Calculul dobânzii de către executorul judecătoresc***

Instanţa de control judiciar reţine astfel că suma de 7296,09 lei a fost calculată cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b din Legea nr. 188/2000, text aplicabil în cauză, raportat la valoarea creanţei de recuperat, respectiv 79213,65 lei.

Nu se poate reţine nici susţinerea instanţei de fond privind nelegalitatea calculării taxei pe valoarea adăugată raportat la suma cuvenită cu titlu de onorariu executor judecătoresc, în condiţiile în care TVA-ul, fiind o taxă pe care executorul nu o reţine pentru el, ci o virează imediat la bugetul de stat, aceasta nu se include în cuantumul onorariului propriu-zis şi nu se are în vedere la aplicarea algoritmului de calcul prevăzut de art.38 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, dar se impută tot celui ce se face vinovat pentru declanşarea procedurii de executare silită.

Totodată, în ceea ce priveşte cenzurarea onorariului perceput de executorul judecătoresc într-un dosar execuţional, tribunalul apreciază că instanţa nu poate interveni pentru a mări sau micşora cuantumul cheltuielilor de executare reprezentate de onorariul de executor, având în vedere că legea a reglementat plafoanele minime şi maxime între care trebuie să fie stabilit, oferind astfel protecţie debitorului. Singurele verificări pe care instanţa de judecată le poate efectua vizează respectarea plafonului maximal al onorariului stabilit, iar în prezenta cauză, astfel cum s-a menţionat mai sus, plafonul maximal a fost respectat.” (Tribunalul Bihor, Decizia civilă nr. 89A/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >

Comentarii

  1. O mare problema este ca în toată legislația se vorbește doar de protecei debitorului dar de protecția creditorului nu am văzut sa se vorbească în nici un articol. Ce este trist ca de multe ori prin aceste onorarii este afectat direct Creditorul și nu debitorul.
    Creditorul are de recuperat, debitorul a utilizat bunul sau banii și a uitat sa îi înapoieze.

    Mulțumesc!

    Comentariu de către Eu pe 25 noiembrie 2016 la 8:31

  2. Ce-aş mai putea comenta. Onorariul este cuprins ântre două limite. În rest, disptibuirea ei te lasă cu…restu’-n mână !

    Comentariu de către Rotaru Simion pe 10 ianuarie 2017 la 16:54