Cerere de revizuire în cazul hotărârilor CEDO. Reabilitarea de drept a petentului

19 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Chiar dacă printr-o hotărâre CEDO s-a luat act de soluţionarea amiabilă a litigiului dintre stat şi reclamant, cererea de revizuire nu poate fi admisă în situaţia în care consecinţele grave ale încălcării Convenţiei şi a protocoalelor adiţionale la aceasta nu mai continuă să se producă şi în prezent, ca urmare a reabilitării de drept a petentului.

”Potrivit dispoziţiilor art. 465 alin. 1 C. pr. pen, hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care CEDO a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

Curtea constată că nu sunt îndeplinite cumulative cerinţele textului de lege pentru admiterea cererii de revizuire.

Chiar dacă revizuenta a făcut dovada existenţei unei hotărâri în care CEDO a luat act de soluţionarea amiabilă a litigiului dintre stat şi reclamantă, consecinţele grave ale încălcării Convenţiei şi a protocoalelor adiţionale la aceasta nu mai continuă să se producă şi în prezent.

Citeste mai mult  CCR. Constituționalitate limitată a dispozițiilor privind împăcarea în procesul penal

Astfel, deşi petenta a fost condamnată în apel pe baza probelor avute în vedere de prima instanţă la pronunţarea soluţiei de achitare, respectiv condamnarea petentei s-a dispus în apel fără administrarea de noi probe sau readministrarea celor reţinute de tribunal (soluţia de condamnare fiind menţinută şi în recurs), constatăm că, faţă de data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare – 26.02.2013, când a fost pronunţată în recurs decizia penală, termenul de încercare de 2,5 ani stabilit în baza art. 82 alin. 1, 3 din vechiul C. pen pentru pedeapsa de 5 luni închisoare, s-a împlinit la data de 26.07.2015, dată la care, potrivit disp. art. 86 din vechiul C. pen. rap. la art. 15 alin. 1, 2 din Legea nr. 187/2012, a intervine reabilitarea de drept a revizuentei.

Aşadar, intervenind reabilitarea de drept a petentei, nu mai este îndeplinită condiţia cerută de art. 465 alin. 1 C. pr. pen, respectiv niciuna din consecinţele grave ale încălcării Convenţiei şi protocoalelor nu mai continuă să se producă.” (Curtea de Apel Târgu-Mureș, Decizia penală nr. 383A/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >