Cheltuielile de judecată în cazul reprezentării prin consilier juridic

”Potrivit art. 84 alin. 1 C.pr.civ.,persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii. Așadar, față de aceste prevederi și având în vedere disp. art. 451 alin. 1 C.pr.civ., conform cărora Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului,cheltuielile prilejuite de transportul consilierilor juridici și de cazarea acestora reprezintă cheltuieli de judecată.

Astfel cum decis Secția I Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin Decizia nr. 46/20.01.2016 pronunțată în recurs, sumele de bani reprezentând indemnizația de delegare a consilierului juridic și contravaloarea salariului încasat de acesta în zilele în care s-a deplasat la instanță pentru termenele de judecată ale dosarului nu constituie cheltuieli efectuate exclusiv în considerarea procesului judiciar, ci drepturi salariale pe care angajatorul le achită propriului salariat în exercitarea sarcinilor sale de serviciu, astfel că acestea exced noțiunii de cheltuieli de judecată astfel cum aceasta este reglementată de legislația procesual civilă.

Așadar, indemnizația de delegare nu se încadrează în noțiunea de cheltuieli de judecată, consilierul juridic fiind un salariat care își desfășoară activitatea conform contractului de muncă și fișei postului și este ținut de obligația asumată de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin,motiv pentru care indemnizația de delegare, adică diurna, nu poate fi imputată părții adverse în cadrul cheltuielilor de judecată. În consecință, tribunalul va avea în vedere numai cheltuielile de transport și pe cele de cazare, ca fiind datorate de către intimată cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de reprezentarea apelantului.

Sub aspectul cuantumului cheltuielilor de judecată efectuate de către apelantă cu acest titlu , astfel cum rezultă din actele dosarului, au fost depuse ordine de deplasare pentru doi consilieri juridici, însă la apelul nominal efectuat în cauze a răspuns numai unul dintre aceștia. În aceste condiții, cererea apelantului de acordare a cheltuielilor de judecată nu este justificată decât pentru acel consilier juridic care a reprezentat efectiv apelantul în instanță, nu și pentru cel care l-a însoțit pe acesta și care a condus autoturismul cu care s-a făcut deplasarea la instanță. Fundamentul acordării cheltuielilor de judecată este culpa procesuală, iar intimatul nu este culpabil de faptul că apelantul are angajați mai mulți consilieri juridici, dintre care unii sunt folosiți numai pe post de conducător auto.

Întrucât textul art. 84 alin. 1 C.pr.civ. se referă la reprezentarea în fața instanțelor de judecată , chiar dacă ordinele de deplasare sunt semnate și poartă ștampila instanțelor, în lipsa efectuării mențiunii în hotărârile judecătorești privind prezentarea a doi consilieri juridici în fața instanței de judecată, cheltuielile de judecată nu pot fi acordate în considerarea a două persoane care ar fi reprezentat apelantul în fața instanței de judecată.” (Tribunalul Argeș, Decizia civilă nr. 200/2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >

Comentarii