Chemarea în garanţie. Condiţii de admisibilitate

27 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Este inadmisibilă cererea de chemare în garanţie formulată de partea reclamantă împotriva unor terţe persoane, în scopul de a-şi valorifica pretenţiile în raport cu acestea, pentru situaţia în care i s-ar respinge solicitările formulate în contradictoriu cu autoritatea publică pârâtă, care figurează ca parte în raportul juridic dedus judecății

Chemarea în garanţie reprezintă astfel acea cerere de intervenţie forţată prin care una dintre părţile litigante solicită introducerea în proces a unui terţ împotriva căruia ar putea formula acţiune separată în garanţie sau în despăgubiri, pretinzând soluţionarea acesteia în litigiul pendinte.

Acest instrument procesual, nefiind reglementat ca o formă de modificare/completare a cererii de chemare în judecată prin voinţa reclamantului sau a pârâtului, nu are menirea de a face posibilă atragerea în proces a unui nou pârât, ci, în principiu, de creare a unui nou raport juridic de drept procesual între titularul cererii de intervenţie forţată şi cel chemat în garanţie.

Un element caracteristic al cererii de chemare în garanţie îl constituie existenţa unei legături de dependenţă şi subordonare între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie, soluţia primei cereri influenţând soluţia cererii de chemare în garanţie în mod esenţial.

Altfel spus, în măsura în care ar interveni o respingere a acţiunii exercitate de reclamant, realitatea juridică nu suferă nicio modificare ca efect al hotărârii pronunţate, astfel încât să permită concluzia că la acel moment s-ar naşte la dispoziţia reclamantului cererea în despăgubiri sau în garanţie pretinsă. Totodată, o admitere a cererii de chemare în judecată va avea ca rezultat respingerea cererii de chemare în garanţie ca rămasă fără obiect sau lipsită de interes.” (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal – Decizia civilă nr. 66/23.06.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii

  1. Poate fi chemata in garantie o persoana disparuta de 5 ani ?

    Comentariu de către Brancoveanu pe 13 mai 2017 la 14:07