Citarea prin publicitate. Condiții

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Cât priveşte citarea prin publicitate, Tribunalul reţine că aceasta este o procedură specială, excepţională, ce se dispune numai în situaţia în care reclamantul probează că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a afla domiciliul actual pârâtului, însă nu a reuşit să obţină date în acest sens.

Drept urmare, pentru a se putea dispune citarea prin publicitate trebuie îndeplinite, în mod cumulativ şi imperativ următoarele condiţii: pârâtul să nu fi fost legal citat, reclamantul să formuleze o cerere în acest sens şi să se probeze de către reclamant că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a domiciliul pârâtului sau un loc unde acesta ar putea fi legal citat. (…)

Tribunalul reţine că citarea prin publicitate poate fi dispusă doar dacă reclamantul solicită în mod expres acest lucru. Astfel, chiar neîndeplinită fiind procedura de citare cu pârâtul, instanţa nu poate dispune din oficiu în acest sens. Această concluzie rezultă din cuprinsul art. 167 C. proc. civ., care arată că instanţa ,,încuviinţează” citarea prin publicitate, sintagmă ce presupune existenţa unei cereri, în condiţiile în care instanţa nu poate ,,încuviinţa” o măsură dispusă din oficiu. Totodată, este de remarcat că premisa citării prin publicitate o constituie existenţa unor verificări temeinice prealabile efectuate de către reclamant cu privire la domiciliul pârâtului, verificări care nu ar putea fi realizate dacă măsura ar fi dispusă din oficiu de către instanţă. Dacă reclamantul nu formulează cerere de citare prin publicitate, soluţia este cea a suspendării judecăţii, conform art. 242 alin. 1 C. proc. civ. (întrucât judecata nu poate continua în lipsa unei părţi legal citate), iar nu cea a citării din oficiu prin publicitate. (…)

Citeste mai mult  Lipsa din procesul verbal de contraventie a mentiunilor privind (in)existenta unor obiectiuni ale contravenientului

Pentru a preveni prejudicierea drepturilor procesuale ale pârâtului, legiuitorul a prevăzut că acesta poate fi citat prin publicitate doar atunci când, fiind făcute toate demersurile posibile de către reclamant pentru aflarea domiciliului acestuia sau a locului unde ar putea fi citat, nu s-a ajuns la nicio finalitate. Doar într-o atare situaţie, pentru a nu îngrădi accesul reclamantului la justiţie, este permisă citarea prin publicitate a pârâtului.(Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 188 A/4 aprilie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >