CJUE. Se poate solicita operatorilor motoarelor de cautare pe internet sa stearga anumite informatii cu caracter personal

17 iunie 2014 Drept Civil Uncategorized

1) Articolul 2 literele (b) si (d) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date trebuie interpretat in sensul ca, pe de o parte, activitatea unui motor de cautare care consta in gasirea informatiilor publicate sau introduse pe internet de catre terti, indexarea acestora in mod automat si stocarea lor temporara si, in cele din urma, punerea acestora la dispozitia utilizatorilor de internet intr‑o anumita ordine de preferinta trebuie calificata drept „prelucrare a datelor cu caracter personal”, in sensul acestui articol 2 litera (b), atunci cand informatiile respective contin date cu caracter personal si, pe de alta parte, operatorul acestui motor de cautare trebuie considerat „operator” in sensul articolului 2 litera (d) mentionat.

2) Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46 trebuie interpretat in sensul ca o prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuata in cadrul activitatilor unui sediu al operatorului pe teritoriul unui stat membru, in sensul acestei dispozitii, in cazul in care operatorul unui motor de cautare infiinteaza intr‑un stat membru o sucursala sau o filiala destinata promovarii si vanzarii spatiului publicitar de pe pagina acestui motor, a carei activitate este orientata catre locuitorii acelui stat membru.

3) Articolul 12 litera (b) si articolul 14 primul paragraf litera (a) din Directiva 95/46 trebuie interpretate in sensul ca, pentru respectarea drepturilor prevazute de aceste dispozitii si in masura in care conditiile prevazute de acestea sunt indeplinite efectiv, operatorul unui motor de cautare este obligat sa elimine de pe lista de rezultate, afisata in urma unei cautari efectuate plecand de la numele unei persoane, linkurile catre paginile web publicate de terti si care contin informatii referitoare la aceasta persoana si in ipoteza in care acest nume sau aceste informatii nu sunt sterse in prealabil sau simultan de pe paginile web respective, iar aceasta, daca este cazul, chiar daca publicarea lor in sine pe paginile mentionate este licita.

4) Articolul 12 litera (b) si articolul 14 primul paragraf litera (a) din Directiva 95/46 trebuie interpretate in sensul ca, in cadrul aprecierii conditiilor de aplicare a acestor dispozitii, trebuie sa se examineze in special daca persoana vizata are dreptul ca informatia respectiva referitoare la persoana sa sa nu mai fie, in stadiul actual, asociata cu numele sau de o lista de rezultate, afisata in urma unei cautari efectuate plecand de la numele sau, fara insa ca constatarea unui asemenea drept sa presupuna ca includerea informatiei respective pe aceasta lista sa cauzeze un prejudiciu acestei persoane. Intrucat persoana vizata poate, avand in vedere drepturile sale fundamentale prevazute la articolele 7 si 8 din carta, sa solicite ca informatia in cauza sa nu mai fie pusa la dispozitia marelui public prin intermediul includerii sale intr‑o asemenea lista de rezultate, aceste drepturi prevaleaza in principiu nu numai asupra interesului economic al operatorului motorului de cautare, ci si asupra interesului acestui public de a avea acces la informatia respectiva cu ocazia unei cautari referitoare la numele acestei persoane. Nu aceasta ar fi insa situatia daca ar reiesi ca, din motive speciale, precum rolul jucat de persoana respectiva in viata publica, ingerinta in drepturile sale fundamentale este justificata de interesul preponderent al publicului mentionat de a avea acces, prin intermediul acestei includeri, la informatia in cauza; concluzioneaza CJUE in decizia emisa in cauza C-131/12.

Cuvinte cheie: > > > >