Art. 1.000. Calea de atac

(1) Daca prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanta este supusa numai apelului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.

(2) Instanta de apel poate suspenda executarea pana la judecarea apelului, dar numai cu plata unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre aceasta.

(3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor. Dispozitiile art. 999 alin. (4) sunt aplicabile.

(4) In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curtii de apel, calea de atac este recursul, dispozitiile alin. (1)-(3) aplicandu-se in mod corespunzator.

(5) Impotriva executarii ordonantei presedintiale se poate face contestatie la executare.

Posibilitatea instantei de a dispune suspendarea executarii ordonantei presedintiale, cu plata unei cautiuni, va fi supusa procedurii prevazute art. 450 NCPC privind suspendarea executarii provizorii, intrucat art. 448 alin. (1) pct. 10 NCPC defineste hotararile executorii de drept ca fiind hotarari cu executare provizorie. Aplicarea procedurii instituite de art. 450 NCPC pentru solutionarea cererii de suspendare ar putea genera o situatie inedita, respectiv posibilitatea de a formula o cerere de ordonanta presedintiala pentru suspendarea provizorie a executarii hotararii apelate pana la solutionarea cererii de suspendare din cadrul apelului. Asadar, dupa admiterea cererii de ordonanata presedintiala in prima instanta, partea interesata va putea formula apel impotriva hotararii pronuntate si va putea solicita suspendarea executarii hotararii atacate, iar, pana la solutionarea cererii de suspendare, va putea solicita suspendarea provizorie pe cale de ordonanta presedintiala. Altfel spus, este posibil ca executarea ordonantei presediniale sa fie suspendata printr-o alta ordonanta presedintiala pronuntata de instanta de apel. [P. Piperea, R. Dan in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 959]