Art. 1.004. Judecata si caile de atac

(1) Cererile posesorii se judeca de urgenta si cu precadere.

(2) Sunt inadmisibile cererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatura cu bunul in litigiu.

(3) Hotararea data asupra cererii posesorii este supusa numai apelului.

Paratul nu poate formula o cerere de aratare a titularului dreptului (art. 75 NCPC), deoarece aceasta presupune ca reclamantul sa pretinda un drept real asupra bunului imobil, ceea ce nu este cazul in actiunile posesorii. [D.M. Gavris in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 590]

Legiuitorul stabileste la alin. (2) ca sunt inadmisibile crererea reconventionala si orice alte cereri prin care se solicita protectia unui drept in legatuta cu bunul in litigiu. Per a contrario sunt admisibile cererile incidentale prin care s-ar urmari protectia posesiei asupra bunuli ce formeaza obiectul cererii de chemare in judecata.
Spre deosebire de reglementarea anterioara, noua reglementare nu face nicio referire la intampinare, de unde rezulta ca, in lipsa de prevedere expresa contrara, intampinarea este obligatorie [art. 208 C. pr. civ.] si se depune la dosar in conditiile art. 201 C. pr. civ. [M. Fodor, Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata in prima instanta. Caile de atac. Mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare. Proceduri speciale. Arbitraj. Reglementare, doctrina, grile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2014, p. 667]