Art. 1.007. Procedura ofertei reale

(1) In scopul prevazut la art. 1.006, debitorul va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, o somatie, prin care este invitat sa primeasca prestatia datorata.

(2) In acea somatie se vor arata locul, data si ora cand suma sau obiectul oferit urmeaza sa ii fie predat creditorului.

Legiuitorul nu a mai preluat posibilitatea expedierii somatiei la locul executarii obligatiei, probabil in scopul eliminarii incertitudinilor cu privire la incunostintarea creditorilor asupra ofertei de plata.
Ca o consecinta a acestei prevederi, in cazul in care debitorul nu cunoaste sediul, domiciliul sau domiciliul ales al creditorului si nici nu le poate afla, procedura ofertei de plata nu este posibila. Consecintele nefavorabile ale acestui fapt trebuie asumate de debitor, intrucat se presupune ca acesta nu a depus diligentele necesare in aflarea datelor creditorului.
Pentru identitate de ratiune cu situatia prevazuta de art. 172 NCPC, procedura ofertei de plata este valabil efectuata la vechiul domiciliu sau sediu daca creditorul isi schimba domiciliul, sediul sau domiciliul ales si nu comunica schimbarea respectiva catre debitor. [P. Piperea in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 968]