Art. 1.009. Consemnarea sumei sau a bunului

(1) Daca creditorul nu se prezinta sau refuza sa primeasca suma ori obiectul oferit, executorul judecatoresc va incheia proces-verbal in care va consemna aceste imprejurari.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), debitorul, spre a se libera de datorie, va putea sa consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank – S.A. sau la orice alta institutie de credit ori, dupa caz, la o unitate specializata, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecatoresc care a trimis somatia. Procedura de consemnare a sumelor de bani este obligatorie pentru unitatea la care urmeaza a se face consemnarea si nu poate fi conditionata de existenta acordului creditorului. Consemnarea bunurilor se face in conditiile prevazute de lege.

(3) Consemnarea va fi precedata de o noua somatie adresata creditorului in care se vor arata ziua si ora, cat si locul unde suma sau, dupa caz, bunul oferit se va depune.

Intrucat oferta reala si consemnatiunea sunt concepute a fi efectuate prin intermediul executorului judecatoresc sesizat in conditiile art. 1006 NCPC [devenit art. 1007], si aceasta somatie, act obligatoriu integrat procedurii, nu poate fi disociata de activitatea executorului sesizat de debitor cu efectuarea procedurii. O notificare adresata prin alt mijloc, adica emisa de debitor, indiferent de formula de comunicare folosita, nu poate avea semnificatia reala a acestei somatii care este reglementata in alin. (3) numai sub aspectul continutului sau. [V. Danaila in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 596]