Art. 1.027. Caracterul alternativ

(1) Reclamantul are alegerea intre procedura speciala reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun.

(2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 194, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale.

(3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potrivit dreptului comun.

Avand in vedere ca cererea cu valoare redusa este comunicata paratului, conform art. 1029 alin. (3) NCPC [devenit art. 1030], numai dupa ce instanta constata ca formularul de cerere a fost corect copletat, apreciem ca informarea reclamantului in privinta imposibilitatii de solutionare a cererii sale conform procedurii speciale va avea loc in etapa anterioara prevazuta de art. 1028 NCPC.[devenit art. 1029]. Aplicand prin analogie prevederile art. 1028 alin. (4) NCPC, suntem de parere ca imediat dupa examinarea formularului de cerere instanta va comunica reclamantului in scris faptul ca cererea sa nu poate fi solutionata pe calea speciala aleasa, stabilind un termen pana la care se va solicita reclamntului sa comunice daca isi mentine cererea formulata.
In situatia in care reclamantul comunica instantei ca intelege sa isi mentina cererea formulata ori nu raspunde solicitarii instanei, cererea promovata de reclamant se va solutiona pe calea dreptului comun. Solutia judecarii cererii potrivit dreptului comun este preferabila celei de respingere, in considerarea autoritatii de lucru judecat a hotararii pronuntate in procedura speciala cu privire la cererile de valoare redusa. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1442]