Art. 1.039. Notificarea ocupantului

Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocupantul acestuia, dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat, proprietarul va notifica in scris ocupantul, punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept, in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.

Legea nu instituie, cu valoarea unei conditii de forma, obligatia notificarii ocupantului prin intermediul executorului judecatoresc, asa cum o face in cazul notificarii locatarului. In opinia noastra, omisiunea legiuitorului este una intentionata, astfel ca dispozitiile art. 1037 [devenit art. 1038] nu ar putea fi aplicate prin analogie. Observad si termenul scurt in care I se cere ocupantului sa elibereze imobilul, numai 5 zile de la data comunicari notificarii, in raport cu termenul de 30 de zile oferit locatarului, apreciem ca ceea ce s-a urmarit este o accelerare a procedurii de evacuare pentru acest caz, care nu pune in discutie dreptul de folosinta al unui imobil, ci o stare de fapt cu consecinte juridice, si anume ocuparea unui imobil. In aceste circumstante, conditiile impuse proprietarului nu pot fi excesive, in considerarea statutului acestuia, atingerea adusa unuia dintre atributele dreptului de proprietate, acela de a folosi imobilul, fiind considerata extrem de grava si necesar a fi remediata de urgenta. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1455]