Art. 1.048. Examinarea imobilului

Dispozitiile art. 1.047 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau, dupa caz, a sublocatarului de a permite, in conditiile legii, examinarea imobilului detinut in locatiune.