Art. 1.080. Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale

Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu elemente de extraneitate referitoare la:
1.imobile situate pe teritoriul Romaniei;
2.bunuri lasate in Romania de defunctul cu ultimul domiciliu in Romania;
3 contracte incheiate cu consumatori avand domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania, pentru prestatii de consum curent destinate uzului personal sau familial al consumatorului si fara legatura cu activitatea profesionala sau comerciala a acestuia, daca:
a) furnizorul a primit comanda in Romania;
b) incheierea contractului a fost precedata in Romania de o oferta sau o publicitate si consumatorul a indeplinit actele necesare incheierii contractului.