Art. 1.119. Competenta tribunalului arbitral

(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competente.

(2) Tribunalul arbitral statueaza asupra propriei competente fara a lua in considerare o cerere avand acelasi obiect, deja pendinte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral, afara numai daca motive temeinice impun suspendarea procedurii.

(3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond.