Art. 130. Invocarea exceptiei

(1) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii.

(2) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

(3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

(4) Daca necompetenta nu este de ordine publica, partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei.

Cand s-ar putea totusi invoca necompetenta de ordine publica in fata instantelor de apel sau recurs? In conditiile in care una din parti a ridicat exceptia necompetentei materiale ori teritoriale exclusive, iar prima instanta a respins-o ori a omis sa se pronunte asupra ei, aceasta critica poate fi reiterata de catre apelant, prin motivele de apel. Daca incidentul referitor la competenta primei instante a fost ridicat si in fata instantei de apel, iar aceasta a respins exceptia ori a omis sa se pronunte asupra ei, atunci (si numai atunci) necompetenta de ordine publica poate fi invocata pe calea recursului. [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 391-392]

Chiar daca exceptia de necompetenta invocata in termen a fost pe nedrept respinsa de prima instanta, consideram ca daca apelantul nu invoca necompetenta ca motiv de apel, instanta de apel nu ar putea lua in considerare necompetenta din oficiu, ca motiv de ordine publica, aceasta acoperindu-se ca urmare a omisiunii apelantului de a-si reitera critica in calea de atac (este posibil ca apelantul sa fie nemultumit de solutia asupra fondului si sa declare apel, fara a mai considera util sa invoce necompetenta primei instante, pentru a nu se ajunge la anularea hotararii si la reluarea intregului ciclu procesual). [Gh.L. Zidaru in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 393]

Conflict negativ de competenta. Competenta teritoriala alternativa. Invocarea exceptiei de catre instanta de trimitere. Potrivit dispozițiilor art. 130 alin. (3) C. proc. civ., necompetența de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinare nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care parțile sunt legal citate in fața primei instanțe.
In conditiile in care paratul invoca, in mod procedural, prin intampinare, exceptia de necompetenta de ordine privata, instanta de trimitere nu mai poate analiza din nou aceeasi exceptie, indiferent daca ar fi pusa in discutie din oficiu sau ca urmare a unei solicitari a partilor, fiind depasit momentul procedural stabilit de legiuitor pentru o asemenea analiza.
In consecinta, in urma declinarii de competenta dispusa de prima instanta, instanta de trimitere este obligata sa solutioneze litigiul cu care a fost investita, ea neavand dreptul sa invoce, din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala de ordin privat. [ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1054 din 2 aprilie 2015, www.scj.ro]

Cerere privind obligatiile izvorate dintr-o fapta ilicita. Competența teritoriala alternativa. Invocarea din oficiu a excepției de necompetența. Potrivit art. 113 alin. 1 pct. 9 (invocat de reclamant) in afara de instanta prev. de art. 107, mai este competenta instanta in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ilicita sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligatiile izvorate dintr-o asemenea fapta.
Din continutul textului rezulta ca sunt de competenta instantei in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta nu numai cererile prin care se solicita repararea prejudiciului savarsit printr-o fapta ilicita ci orice actiune prin care se tinde la executarea unei obligatii si apararea unui drept ce intra in continutul unui raport juridic nascut dintr-o fapta ilicita.
Prin alegerea facuta de reclamant in temeiul art. 116 NCPC, instanta in circumscriptia careia s-a savarsit fapta a devenit exclusiv competenta sa solutioneze actiunea, motiv pentru care, exceptia se poate invoca din oficiu, instanta de la domiciliul paratului devenind necompetenta absolut. [Judecatoria Craiova, Hotararea nr. 14354/2014, portal.just.ro]