Art. 138. Exceptia litispendentei

(1) Nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte, inaintea mai multor instante competente sau chiar inaintea aceleiasi instante, prin cereri distincte.

(2) Exceptia litispendentei poate fi invocata de parti sau de instanta din oficiu in orice stare a procesului in fata instantelor de fond.

(3) Cand instantele sunt de acelasi grad, exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior. Daca exceptia se admite, dosarul va fi trimis de indata primei instante investite.

(4) Cand instantele sunt de grad diferit, exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior. Daca exceptia se admite, dosarul va fi trimis de indata instantei de fond mai inalte in grad.

(5) Incheierea prin care s-a solutionat exceptia poate fi atacata numai odata cu fondul.

(6) Cand unul dintre procese se judeca in recurs, iar celalalt inaintea instantelor de fond, acestea din urma sunt obligate sa suspende judecata pana la solutionarea recursului.

(7) Dispozitiile alin. (2), (3) si (5) se aplica in mod corespunzator si atunci cand procesele identice se afla pe rolul aceleiasi instante.

Exceptia poate fi ridicata de parti sau de instanta de judecata, din oficiu, in orice stare a procesului, insa numai in fata instantelor de fond. In categoria instantelor de fond se include nu numai prima instanta, ci si instanta de apel, dat fiind caracterul devolutiv al apelului, care determina o noua judecata pe fondul cauzei. In cazul in care instantele sunt de acelasi grad, exceptia se invoca inaintea instantei sesizate ulterior. In cazul in care instantele sunt de grad diferit, exceptia se invoca inaintea instantei de grad inferior.
Pentru a se putea retine litispendenta, sunt necesare a fi indeplinite cateva conditii, si anume:
a) intre cauze sa existe identitate de parti, obiect si cauza;
b) cauzele sa fie inregistrate pe rolul unor instante deopotriva competente sau chiar pe rolul aceleiasi instante; c) cauzele sa fie in curs de solutionare in fata instantelor de fond romane (fie in prima instanta, fie in apel). Cand o cerere este pendinte in fata unei instante straine si este previzibil ca hotararea straina va fi susceptibila de recunoastere sau de executare in Romania, instanta romana sesizata ulterior cu o cerere intre aceleasi parti, avand acelasi obiect si aceeasi cauza, poate suspenda judecata pana la pronuntarea hotararii de catre jurisdictia straina. Instanta romana va respinge cererea cand hotararea straina pronuntata este susceptibila de a fi recunoscuta conform dispozitiilor Cartii a VII-a a noului Cod de procedura civila. In cazul suspendarii judecatii, daca jurisdictia straina se declara necompetenta sau daca hotararea straina pronuntata nu este susceptibila de a fi recunoscuta in Romania, instanta romana repune procesul pe rol la cererea partii interesate. (…)
Nu poate exista litispendenta cand o pricina se afla in recurs, iar cealalta in apel sau in prima instanta, ci in aceasta situatie opereaza autoritatea de lucru judecat a hotararii definitive ce formeaza obiectul recursului. [G. C. Frentiu, D. L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 258]

Din actuala reglementare rezulta urmatoarele situatii:
– cand ambele cereri se afla in faza judecatii in prima instanta sau in apel; cauzele vor putea fi reunite la instanta mai intai sesizata
– cand o pricina se afla in apel, iar cealalta in judecata la prima instanta; cauzele se vor reuni la instanta de apel, chiar daca investirea acesteia este ulterioara primei instante de fond
– cand una dintre cereri se afla in recurs, iar cealalta in apel sau la judecata in fata primei instante de fond; in aceasta situatie, instanta de fond este obligata sa suspende judecata pana la solutionarea recursului; daca recursul este admis si se dispune casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, numai exista niciun impediment pentru discutarea litispendentei; daca recursul este admis si se dispune casarea deciziei cu retinerea cauzei spre rejudecare, de asemenea, nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat, deoarece hotararea recurata a fost desfiintata, dar devine posibila litispendenta; practic, intr-o asemenea situatie, ar trebui sa se astepte solutionarea cauzei dupa casarea cu retinere; daca recursul este respins, nu se poate invoca litispendenta, ci autoritatea de lucru judecat. [A. Vasile, Exceptiile procesuale in noul Cod de procedura civila, Editura Hamangiu 2013, p. 288]