Art. 185. Nerespectarea termenului. Sanctiuni

(1) Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate.

(2) In cazul in care legea opreste indeplinirea unui act de procedura inauntrul unui termen, actul facut inaintea implinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.

Decaderea intervine:
– cand prin lege este stabilit un termen fix pentru indeplinirea unui act de procedura, iar partea a lasat sa expire acel termen fara a beneficia de el (de ex.,daca partea interesata nu a exercitat apelul in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii – art. 468);
– cand legea stabileste ca indeplinirea unui act de procedura trebuie realizata intr-o anumita etapa sau moment procesual ori legea prevede o ordine in efectuarea unor anumite acte de procedura, iar partea nu respecta etapa, momentul sau ordinea instituita de legiuitor [de ex., necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante – art. 130 alin. (3)]. [Cl.C. Dinu in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 523]

Sanctiunea decaderii nu intervine:
– daca nu a fost constata de instanta (in sistemul procesual civil romanesc nu exista decaderi care sa opereze de drept);
– daca partea care ar putea sa invoce sanctiunea decaderii renunta la acest drept (persoana care renunta trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, termenul nerespectat sa fie instituit prin norme dispozitive, renuntarea sa intervina numai dupa expirarea termenului, renuntarea sa fie personala si expresa);
– cand vizeaza pe una din partile legate printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate;
– cand se acopera potrivit unei dispozitii exprese a legii;
– daca partea a fost impiedicata sa indeplineasca actul de procedura in termen datorita unor motive temeinic justificate [art. 186 alin. (1)}.[Cl.C. Dinu in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 523]

Desi decaderea se invoca, de regula, pe cale de exceptie, nu putem exclude cu totul ipoteza “actiunii” creditorului intervenient, daca, bineinteles, el ar putea face dovada intentiei frauduloase a debitorului sau, prin faptul neinvocarii decaderii. Este insa o situatie de exceptie, mai greu de inchipuit ca ipoteza practica. [I. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul I, Articolele 1-621. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 291]