Art. 193. Procedura prealabila

(1) Sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata.

(2) Neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii.

(3) La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil. In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi invocata de catre instanta, din oficiu, sau de catre parat.

Neindeplinirea unei proceduri prealabile atrage sanctiunea nulitatii cererii de chemare in judecata – act de sesizare a instantei [art. 174 alin. (1) NCPC]. Nulitatea este relativa, deoarece interesul ocrotit este unul privat, iar neregularitatea trebuie invocata de catre parat, prin intampinare, sub sanctiunea decaderii [prevederea legala expresa este corelata cu dispozitiile art. 174 alin. (3) si ale art. 178 alin. (3) lit. a) NCPC].[Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 552]