Art. 196. Nulitatea cererii

(1) Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea oricareia dintre parti, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnatura partii sau a reprezentantului acesteia este nula. Dispozitiile art. 200 sunt aplicabile.

(2) Cu toate acestea, lipsa semnaturii se poate acoperi in tot cursul judecatii in fata primei instante. Daca se invoca lipsa de semnatura, reclamantul care lipseste la acel termen va trebui sa semneze cererea cel mai tarziu la primul termen urmator, fiind instiintat in acest sens prin citatie. In cazul in care reclamantul este prezent in instanta, acesta va semna chiar in sedinta in care a fost invocata nulitatea.

(3) Orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii de chemare in judecata va fi indreptata de reclamant in conditiile prevazute la alin. (2).

Daca cererea de chemare in judecata nu cuprinde semnatura partii sau reprezentantului acesteia, devin aplicabile prevederile art. 196 alin. (2) NCPC, care permit acoperirea acestei neregularitati „in tot cursul judecatii in fata primei instante”.
Opinam ca dispozitiile art. 196 alin. (2) NCPC nu inlatura incidenta sanctiunii nulitatii in ipoteza in care instanta aplica art. 200 alin. (2) NCPC pentru a comunica in scris reclamantului faptul ca lipseste semnatura de pe cererea de chemare in judecata, dar acesta nu indeplineste obligatia de a completa cererea, in termenul de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii”. Instanta nu va da curs cererii de chemare in judecata si nu va face aplicarea art. 201 NCPC pentru a fixa primul termen de judecata si a dispune citarea partilor. Dar daca totusi nu s-a aplicat mentiunea si s-a fixat termen, cererea va fi semnata ulterior, in conditiile prevazute de lege. Asa fiind, posibilitatea ca neregularitatea constand in lipsa semnaturii sa poata fi complinita „in tot cursul judecatii in fata primei instante” se verifica mai degraba pentru ipoteza cererilor de modificare a cererii de chemare in judecata sau a cererilor incidentale, formulate ulterior fixarii primului termen de judecata.
Sintagma „in tot cursul judecatii in fata primei instante” nu trebuie interpretata literal, ci prin raportare la ansamblul reglementarilor prevazute de art. 196 alin. (2) NCPC. [Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 562]