Art. 199. Inregistrarea cererii

(1) Cererea de chemare in judecata, depusa personal sau prin reprezentant, sosita prin posta, curier, fax sau scanata si transmisa prin posta electronica ori prin inscris in forma electronica, se inregistreaza si primeste data certa prin aplicarea stampilei de intrare.

(2) Dupa inregistrare, cererea si inscrisurile care o insotesc, la care sunt atasate, cand este cazul, dovezile privind modul in care acestea au fost transmise catre instanta, se predau presedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de indata masuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de judecata, potrivit legii.

Nu are relevanta pentru stabilirea datei inregistrarii cererii data la care cererea de chemare in judecata a fost expediata, in oricare dintre modalitatile conctrete prevazute de lege. In toate cazurile, data certa se stabileste numai prin aplicarea stampilei de intrare a instantei. Art. 165 NCPC devine aplicabil numai dupa inregistrarea cererii de chemare in judecata. [Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 568]