Art. 2. Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila

(1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civila.

(2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in alte materii, in masura in care legile care le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare.

In sensul Codului, prin materie civila se intelege desigur orice raport de drept privat, indiferent de natura, obiectul, izvorul sau calitatea partilor, profesionistii sau neprofesionistii. Deci nu este vorba numai de dreptul civil lato sensu, adica dreptul privat in general. Ca drept comun, noul Cod se aplica si in materia dreptului public, deoarece, asa cum se stie, nu exista in sistemul instantelor judecatoresti sau in afara acestui sistem, instante care sa solutioneze numai litigii de drept public si, asa cum am aratat, nici coduri de procedura distincte, aplicabile unor astfel de litigii. Pot exista in acest moment, cel mult, sectii sau complete specializate si unle norme procedurale derogatorii.
Numai pentru raporturile supuse legii penale exista un Cod de procedura penala, care desigur este dreptul comun in aceasta materie. Dar chiar si in legatura cu normele de procedura penala trebuie retinut ca, in masura in care nu reglementeaza, cele mai apropiate norme la cere se poate recurge sunt normele de procedura civila din Cod, deoarece ele constituie, intr-o asemenea ipoteza, drept comun, materia civila fiind regula si cea penala, exceptia. [V.M. Ciobanu in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Vol I, Art. 1-526, Coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic 2013, p. 6]