Art. 206. Comunicarea intampinarii

(1) Intampinarea se comunica reclamantului, daca legea nu prevede altfel.

(2) La intampinare se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, precum si un rand de copii pentru instanta. Dispozitiile art. 149 alin. (1), (3) si (4) si ale art. 150 sunt aplicabile.