Art. 208. Sanctiunea nedepunerii intampinarii

(1) Intampinarea este obligatorie, in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel.

(2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel.

Instanta nu poate recalifica intampinarea depusa peste termen ca fiind note scrise, deoarece art. 185 alin. (1) teza a doua NCPC prevede expres ca „actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate”. Nulitatea este absoluta. Intelesul notiunii tehnico-juridice poate fi desprins prin interpretarea per a contrario a prevederilor art. 185 alin. (2) NCPC. [Gh. Florea in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 582]