Art. 210. Disjungerea cererii reconventionale

(1) Cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala.

(2) Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata, instanta poate dispune judecarea separata a cererii reconventionale. Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi dispusa in cazurile anume prevazute de lege sau daca judecarea ambelor cereri se impune pentru solutionarea unitara a procesului.

Nu poate fi disjunsă cererea reconvenţională dacă atât obligaţia pârâtului cât şi ce a reclamantului decurge din acelaşi titlu, precum şi atunci când judecarea ambelor cereri de impune pentru soluţionarea unitară a procesului.
În cauză în cererea principală se solicită obligarea pârâtului la plata diferenţei de preţ, în timp ce prin întâmpinare s-a invocat excepţia neexecutării contractului de către reclamant, iar reconvenţional s-a solicitat obligarea reclamantului-pârât să îi predea documentaţia şi actele utilajului TAF, obiect al vânzării-cumpărării, acte necesare înmatriculării.
Raportat la cererile părţilor Tribunalul apreciază că soluţionarea corectă atât a cereri principale cât şi a celei reconvenţionale se poate realiza doar prin judecarea lor împreună.
Este adevărat că, raportat la momentul depunerii cererii-reconvenţionale aceasta este tardivă, dar aşa cum s-a arătat mai sus, jurisprudenţa în unele cazuri a admis chiar şi în această situaţie posibilitatea judecării celor două cereri deopotrivă, prin conexarea celor două dosare după ce în prealabil acestea au fost disjunse. [Tribunalul Maramureș, Secția I civilă, Decizia nr. 12/R din 28 ianuarie 2015, portal.just.ro]