Art. 215. Ordinea judecarii proceselor

(1) Pentru fiecare sedinta de judecata se va intocmi o lista cu procesele ce se dezbat in acea zi, care va fi afisata pe portalul instantei si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea acesteia. Lista va cuprinde si intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. Dispozitiile art. 220 sunt aplicabile.

(2) Procesele declarate urgente, cele ramase in divergenta si cele care au primit termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte.

(3) Procesele in care partea sau partile sunt reprezentate ori asistate de avocat, respectiv consilier juridic se vor dezbate cu prioritate.

(4) La cererea partii interesate, pentru motive temeinice, judecatorul poate schimba ordinea de pe lista.

Atunci cand partile sunt reprezentate sau asistate de avocat ori consilier juridic, la criteriul de determinare a ordinii dezbaterilor, aratat in alin. (2), se va adauga acela mentionat in alin. (3) al art. 215.
Pe de alta parte, intrucat alin. (3) este inscris dupa alin. (2), apreciem ca, daca „in concurs” se afla, dupa caz, una dintre principiile declarate urgente, ramase in diligenta sau care au primit termen in continuare cu o pricina care nu face parte din aceste categorii, dar in care reprezentarea sau asistenta juridica este asigurata de avocat, respectiv consilier juridic, se va aplica cu prioritate alin. (3). [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 595]